Het doel van partijengepolst.nl

De doelstellingen van dit platform zijn:
- Vergroten betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Ede bij de eigen leefomgeving;
- Meer inzicht in de lokale partijpolitiek;
- Bewust kunnen kiezen voor de partij die aansluit bij uw ideeën;
- Een hogere opkomst tijdens de verkiezingsdag.

Ronald Busser
woordvoerder

Contact:
info@partijengepolst.nl